Om os

Mariager Fjernvarmeværk blev etableret i 1965 som et oliefyret værk med ca. 150 forbrugere i den gamle bydel. I 1987 blev værket flyttet til klostermarken, hvor der blev bygget et komplet nyt halmfyret værk. I 1997 blev halmkedlen udskiftet med en ny og i 2003 blev kedelkapaciteten udvidet med en fliskedel. I dag forsyner værket hele Mariager by med ca. 1000 tilsluttede forbrugere.

Mariager Fjernvarmeværk er løbende blevet udvidet og moderniseret, så der i dag kan benyttes stort set alle former for biobrændsler. På et typisk år benyttes der ca. 8.970 tons løst biobrændsel, som frøafrens, kornafrens, solsikkeskaller, kakaoskaller, sheanødder og kaffevoks. Målsætningen er at der produceres under 1 % af den samlede varme ved oliedrift.

Den fuldautomatiske kran, der ved spidslast forsyner kedlen med 4 bigballer i timen.

Halmopriveren findeler halmen før den doseres ind i halmkedlen.

I baggrunden ses halmkedlen, og forrest de to oliefyrede reservekedler

Røgen drives gennem røgrensningsfiltre og videre op gennem skorstenen af en 45 kW (60HK) røggasventilator.

Mariager Fjernvarmeværk er et rent værk. Røgen renses med elektrofiltre og den synlige røgfane er stort set kun vanddamp.