Om Mariager Fjernvarme

 

Mariager Fjernvarmeværk blev etableret i 1965 som et oliefyret værk med ca. 150 forbrugere i den gamle bydel. I 1987 blev værket flyttet til klostermarken 5, hvor der blev bygget et komplet nyt halmfyret værk. I 1997 blev halmkedlen udskiftet med en ny og i 2003 blev kedelkapaciteten udvidet med en Biomassekedel. I 2017 blev værket opgraderet med et nyt og bedre el filter til rensning af røggasser, samtidig blev der installeret en 3800 m3 stor akkumuleringstank, til større sikring af forsyningssikkerhed og en betydelig jævnere drift af anlæggene. Vore oliekedler står nu kun som nød drifts kedler.

I dag forsyner værket hele Mariager by med ca. 1150 tilsluttede forbrugere.

Mariager Fjernvarmeværk er løbende blevet udvidet og moderniseret, så der i dag kan benyttes stort set alle former for biobrændsler. På et typisk år benyttes der ca. 9.000 tons løst biobrændsel, som frøafrens, kornafrens, solsikkeskaller, rapsafrens og sheanødder.

Den fuldautomatiske kran, der ved spidslast forsyner kedlen med 4 bigballer i timen.

Halmopriveren findeler halmen før den doseres ind i halmkedlen.

I baggrunden ses halmkedlen, og forrest de to oliefyrede reservekedler

Røgen drives gennem røgrensningsfiltre og videre op gennem skorstenen af en 45 kW (60HK) røggasventilator.

Mariager Fjernvarmeværk er et rent værk. Røgen renses med elektrofiltre og den synlige røgfane er stort set kun vanddamp.